corona protocol rugby spirit

Corona Protocol – Rugby Spirit

PROTOCOL CORONAVIRUS RUGBYDAGEN

Meer informatie over onze organisatie: www.rugbyspirit.nl / info@rugbyspirit.nl

Veiligheids- en hygiëneregels

 • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

• Aan deelnemers/begeleiders wordt gevraagd thuis te blijven als zij een van de volgende (ook milde!) symptomen hebben: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts of als iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft, mag een ingeschreven deelnemer weer sporten

• Aan deelnemers/begeleiders wordt gevraagd thuis te blijven als iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19).

• Begeleiding houdt 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon.

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik zelf meegenomen papieren zakdoekjes

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet

• Was voor je dagactiviteit thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden

• Was je handen ook na de dagactiviteit thuis met water en zeep, minimaal 20 seconden

• Vermijd het aanraken van je gezicht

• Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het veld

• Voor de deelnemers worden op het complex vakken ingericht op ruime afstand van elkaar waar zij hun eigen spullen kunnen neerzetten

• Gezondheidscheck met de volgende vragen bij intake:

1 keer ja betekent geen deelname!

–          1. heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?

–          2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

–          3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

–          4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?

–          5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

EHBO

Bij Rugby Spirit hebben we een vaste EHBO-er. Deze krijgt o.a. de volgende instructies:

• Beoordeel bij elke situatie of het noodzakelijk is het slachtoffer binnen anderhalve meter te benaderen. Is dit niet nodig, verleen dan hulp op afstand door aanwijzingen te geven waarmee het slachtoffer zichzelf kan helpen. En bel indien nodig 112.

• We zijn in alle gevallen extra voorzichtig met lichamelijk contact. We wassen de handen grondig voor en na het verlenen van eerste hulp, om de kans op besmetting te verkleinen. Dit geldt ook voor de kleinere handelingen, zoals het plakken van een pleister of aanbrengen van een verband.

• Draag tijdens het verlenen van eerste hulp zoveel mogelijk beschermende handschoenen ter bescherming van jezelf en het slachtoffer. Vinyl handschoenen beschermen niet tegen micro- organismen.

• Het virus wordt niet verspreid via bloed of verbrande of beschadigde huid. Je kunt een (huid)wond dus normaal behandelen. Uiteraard let je hierbij wel op je eigen veiligheid en was je je handen voor en na het helpen, en verleen je geen eerste hulp als je zelf klachten hebt.

Het complex

De aanwezige tent kunnen we gebruiken om onder te zitten om te kunnen schuilen.

• ontvangst van de deelnemers vindt bij een open locatie buiten het complex plaats. De deelnemers lopen door naar een opvang locatie buiten het clubhuis, waar ze buiten worden opgevangen met de afstandsregels in acht nemend. Ouders wordt gevraagd in de auto te blijven. Er zullen vakken gemaakt worden om de afstand te waarborgen.

* bij meer dan 25 deelnemers worden er tijdsvakken van 10 minuten gemaakt, waarin de deelnemers gebracht kunnen worden, om een opstopping of grote drukte te voorkomen. Dit wordt duidelijk vooraf gecommuniceerd met de ouders.

* Pauzes vinden zoveel als mogelijk buiten plaats in kleine groepen met onderlinge afstand

* Ook het opvangen van de deelnemers vindt buiten plaats

* De deelnemers nemen een eigen bidon mee en kunnen daar gedurende de dag uit drinken. In twee pauzes krijgen zij limonade uit een wegwerp bekertje dat na het drinken weg gegooid wordt.

* De deelnemers zullen een eigen eetpakket krijgen, danwel vanuit de organisatie danwel vanuit de vereniging. Dit zal afgestemd worden tussen Rugby Spirit, de vereniging en eventueel een pachter/clubhuismanager.

* Buiten bij de ingang van het clubhuis zal een EHBO-koffer beschikbaar zijn

* het gedeelte van het clubhuis dat gebruikt wordt voor de dagactiviteit is enkel toegankelijk voor de deelnemers en begeleiding. Ouders of andere personen zijn niet welkom, met uitzondering contactpersonen van de vereniging en eventuele horeca.

• Op het terrein lopen gedurende de dagactiviteit Corona Coördinatoren rond die ondersteunen waar nodig. Zij zorgen ervoor dat de verschillende corona-maatregelen nageleefd worden op het complex en dienen als aanspreekpunt voor bestuursleden en gemeente.

• De Corona Coördinatoren zijn herkenbaar aan gekleurde hesjes

• Deelnemers mogen maximaal 15 minuten voor aanvang van de dagactiviteit het complex op en zullen ontvangen worden op een wijze waarop afstand goed mogelijk is.  

• Na de dagactiviteit zullen de kinderen bij de parkeerplaats onder toeziend oog van de begeleiding opgehaald worden door de ouders/verzorgers. Zij dienen zich eerst af te melden, om een veilige ophaalsituatie te garanderen.

• Ouders mogen niet het complex op tijdens de dagactiviteit. In tegenstelling tot andere jaren is er dus geen eindshow van de deelnemers voor publiek.

Vervoer, fietsen stallen en toegang velden

• Voor deelnemers: fiets alleen (uitzondering jeugd t/m 12 jaar) of fiets met personen uit jouw huishouden

• Wanneer ouders/verzorgers kind(eren) willen brengen/halen naar de club: reis alleen met jouw kind(eren) en kom zoveel mogelijk op de fiets

• Zorg ervoor dat dit haal- en brengmoment zo kort mogelijk is, waarbij ouders/verzorgers zoveel mogelijk in de auto blijven zitten

• Deelnemers parkeren hun fiets op de duidelijk aangegeven plek. Vervolgens betreden deelnemers het veld via de aangegeven looproute

Trainingen

•Er zal getraind worden in blokken van 2 uur, met daarna een pauze van 20 minuten. De lunchpauze is 45 minuten tot 1 uur.

  • De pauzes zijn bedoeld om te rusten, eten en drinken.
  • De afstanden zullen ruim gehandhaafd worden
  • Handen wassen bij binnenkomst en daarna na elk blok van 2 uur. Hiervoor komt een duidelijke opstelling om rijen te voorkomen.
  • Waar mogelijk zal er buiten gezeten worden
  • Ventilatie is belangrijk. De ventilatie wordt zo goed mogelijk gedaan als we binnen moeten zitten door te warm weer of regen/onweer. Ramen worden geopend, deuren idem.

• Neem je eigen gevulde(!) bidon mee naar het dagkamp. Er is wel een mogelijkheid om je bidon te vullen op het complex. Gebruik van andermans bidon is ook niet toegestaan

 • Alle deelnemers (jong en oud) dienen altijd 1,5 meter afstand te houden tot begeleiders, begeleiders, toezichthouders en Corona Coördinatoren.

• Alle begeleiders ontvangen een begeleidersprotocol waarin alle afspraken nog eens uitgelegd worden. Ook wordt dit op de dagen zelf en in de voorbereiding extra toegelicht.

• Begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle spelers en elkaar

• Indien de situatie daarom vraagt, denk hierbij aan blessures die kunnen ontstaan tijdens de training, dan wordt de Corona Coördinator ingeschakeld met beschermingsmiddelen, zoals handschoenen en mondkapje.

Overig

• Volg op het complex altijd en onmiddellijk de instructies op van Corona Coördinatoren, begeleiders en bestuursleden

• Bij overtredingen van dit protocol of het niet opvolgen van aanwijzingen van Coördinatoren, begeleiders en/of bestuursleden zullen er maatregelen getroffen worden (verwijdering van training/terrein, schorsing e.a.)

• Ouders/verzorgers mogen zelf bepalen of zij hun kinderen naar de dagactiviteit laten komen, maar afmelden is wel noodzakelijk

• Aan alle ouders/verzorgers wordt gevraagd de richtlijnen vooraf met de deelnemers door te nemen voor de maatregelen die voor hen van toepassing zijn

• Bij aanmelding worden de contactgegevens doorgegeven van de ouders/verzorgers. De Coördinatoren kunnen indien nodig contact opnemen

Uiteraard volgen we het landelijke beleid en de door de gemeente, NOC*NSF en Steunpunt kindervakanties opgestelde protocollen. Wekelijks zullen we de protocollen tijdens de zomer aanvullen. In het geval de richtlijnen voor dagactiviteiten dan veranderen bekijken we opnieuw hoe we daar invulling aan geven. Voor nu zijn we in ieder geval heel blij dat de jeugd weer op het veld aan de slag kan!

Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Het naleven van de richtlijnen en protocollen voor rugbyen maakt daar onderdeel vanuit. We gaan er vanuit dat iedereen meewerkt en strikt de regels volgt. Het is dus behalve voor ieders gezondheid en die van een ander, ook voor ons sportplezier van belang dat iedereen zich aan de regels houdt.