Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

De annuleringsvoorwaarden zijn een onderdeel van de algemene voorwaarden. Voor annulering door welke omstandigheid dan ook, kunt u zich verzekeren door middel van het afnemen van een annuleringsverzekering. 
 

9.1 Annulering van het sportevent

De annulering dient per e-mail of brief te geschieden, waarbij de datum van verzending als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 van de algemene voorwaarden. Aan een annulering zitten kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de tijd tussen de annulering en het begin van het event. 
Bij annulering worden per deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht:
– tot 2 weken voor aanvang gratis annuleren of omboeken naar een ander event, zonder opgaaf van reden. De extra kosten of teveel betaalde kosten zullen dan worden verrekend. 
– vanaf de 13de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het event 15% van de gehele deelnamesom;
– op de dag van aanvang van het event of later wordt de totale deelnamesom in rekening gebracht.

9.2 Een ander in jouw plaats

In het geval van annulering is de deelnemer gerechtigd een andere persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt in dat geval 2,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Dit moet minimaal 12 uur voor het event begint per mail doorgegeven worden via info@rugbyspirit.nl, met daarin de naam, leeftijd, geslacht en contactgegevens van de deelnemer/ouders cq verzorgers van het kind dat in de plaats komt. 
 

9.3 Sportevent doorschuiven

Bij annulering van minimaal 2 werkdagen voor het event begint door de deelnemer, is het mogelijk het event zonder extra kosten door te schuiven naar een andere eventweek/eventperiode. De eventuele additionele kosten van een ander event zijn voor ouders/verzorgers. Teruggaaf in prijsverschil is niet mogelijk
 

Wijzigingen door de ouders/verzorgers/deelnemer

De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 5 dagen voor de startdatum van het sportevent additionele wijzigingen te laten aanbrengen.  Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.

10. Wijzigingen door de ouders / verzorgers / deelnemer

10.1 De ouders/verzorgers/deelnemer is gerechtigd tot 5 dagen voor de startdatum van het sportevent additionele wijzigingen, te laten aanbrengen.
10.2 Alle overige wijzigingen vallen onder de annuleringsbepaling van Artikel 9 van de Algemene Voorwaarden.